Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Girlguiding Carmarthenshire

We Discover, We Grow

Welcome To The Homepage For Girlguiding In Carmarthenshire

Amdanom ni

Girlguiding yw’r elusen blaenllaw ar gyfer merched a gwragedd ifanc yn y Deyrnas Unedig. Drwy ymroddiad a chefnogaeth dros 100,000 o wirfoddolwyr, yr ydym yn weithgar ar draws y D.U; yn cynnig cyfle i ferched a gwragedd ifanc fod yn rhydd i fod eu hunain, i gael hwyl, creu ffrindiau newydd, dysgu sgiliau bywyd gwerthfawr a gwneud gwahaniaeth bositif yn eu bywydau a’u cymunedau. Yr ydym yn magu hyder a chodi uchelgeisiau merched. Rydym yn rhoi cyfle iddynt ddarganfod eu potensial ac yn eu hannog i fod yn rym pwerus at achos da.

'Girlguiding' yw enw gweithredol The Guide Association sy’n cael ei rheoli o dan Siarter Brenhinol ac sydd yn elusen cofrestredig (rhif 306016). Gwyliwch y fideo isod i glywed mwy am Girlguiding a’r hyn y mae’r mudiad yn ei gynnig.

Yn Sir Gar mae gennym 1000 o aelodau a 200 o wirfoddolwyr. Mae pawb sy’n ymddangos ar y dudalen yma ac yn chwarae rol yn Girlguiding yn wirfoddolwr – o Gomisiynydd y Sir i’r arweinwyr yn yr unedau unigol. Mae 74 uned ar draws y sir, o Borth Tywyn i Lanymddyfri ac o San Cler i Drefach.

Mae Rainbows yn 5-7 oed

Mae Brownies yn 7-10 oed

Mae’r Guides yn 10-14 oed

Mae’r Senior Section yn 14-26 oed

Os ydych am ymuno, ewch at gwefan Girlguiding UK i gofrestru ar ein system ar-lein ‘Join Us’, mae linc at y dudalen isod, neu mi fedrwch ddod o hyd iddo drwy chwilio am Girlguiding drwy unrhyw chwiliadur.

Tudalen Adrannau

Girlguiding ydym ni!

Yr ydym ar agor i ferched o 5 i 105 oed! Mae gennym bedair adran:

a channoedd o wirfoddolwyr a chefnogwyr.

Yr ydym yn agored i bod merch a gwraig ifanc, beth bynnag eu cefndir a’u hamgylchiadau ac yn hollol gynhwysfawr i ferched ag anableddau. Rydym yn cynnig gweithgareddau hwylus, cyffrous a’r cyfle i wneud ffrindiau hir-oes. Fe ddewch o hyd i ni mewn sawl cymuned, yn rhoi cyfloeoedd i ferched ac yn eu hannog i fod yn hapus, yn hyderus ac yn awyddus i ddysgu am y byd o’u cwmpas a’r gwahaniaeth y maent hwy’n medru ei wneud.

Mae merched yn medru gweithio tuag at ystod eang o fathodynau, o goroesi, teithiwr byd a byw’n annibynnol i ymchwilydd gwyddonol, gwyliwr y ser ac antur.

Mae’n trefniadau gwersylla, gwyliau a gorymdeithio yn cynnig cyfleoedd am anturiaethau newydd o feicio cwad, cyfeiriadu ac abseilio i Zorbio, canwio a llithro gwifren-wib.

Mae’r rhaglen Peer-Education ac adnoddau arbenigol yn helpu merched i drafod pynciau megis anhwylder bwyta, gor-yfed, cyffuriau a iechyd rhywiol. Mae’n prosiectau’n addysgu merched ar faterion sensitif sy’n effeithio ar eu cyfoedion ar draws y byd megis trais yn erbyn merched, plant y stryd ac addysg merched.

Drwy ymuno a ni, mi fedrwch ein cynorthwyo i greu cyfleoedd anhygoel i ferched gael gofod diogel i fagu hyder, codi uchelgeisiau a chael hwyl pen i gamp! Mae sawl ffordd i wirfoddoli gyda Girlguiding – mae’n hyblyg ac yn gallu cael ei drefnu fel sy’n gyfleus i’ch bywyd chi. Boed yn awr neu’n fwy, mae bob eiliad yn cyfri!

BYDDWCH YN RHAN OHONO!